28 Ağustos 2014 Perşembe

3. ADNAN YÜCEL EDEBİYAT VE SANAT FESTİVALİ... Ve...“HERKESE SAĞLIK” KARİKATÜR YARIŞMASIyarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi...


 3. ADNAN YÜCEL  EDEBİYAT VE  SANAT FESTİVALİ / KARİKATÜR YARIŞMASI- 
SON KATILIM: 01.09.2014

*Karikatür Yarışması Şartnamesi>

1-Yarışmanın konusu: Gezi-Sokak-Sanat
2- Adnan Yücel 3. Edebiyat ve Sanat Festivali içinde yapılacak yarışmalardan karikatür yarışmasını Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Derneği ile HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu birlikte düzenlenmektedir. Yarışma, amatör ve profesyonel, 7 den 77 ye tüm çizerlere açıktır.
3- Teknik serbesttir. Gönderilen eserler daha önce yayımlanmış olabilir, fakat ödül almamış olmalıdır. Gönderilen eserler (www.yapisanatevi.org vewww.ayesf.org )‘de sergilenecektir; benzerlik konusundaki itirazlar (25 Eylül 2014) tarihine kadar yapılacaktır, itirazların haklılığı kanıtlanırsa eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu tarihten sonra jürinin vereceği karar kesindir, benzerlik konusunda yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
4- Çizer yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir. Ancak bir çizere birden fazla ödül verilmez.
5- Gönderilecek eserler A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutunda çizilmeli, 300 dpi çözünürlüğünde ve JPG formatında olmalıdır.
6- Yarışmaya katılacak karikatürler e-posta yoluyla “ info@yapisanatevi.org” adresine gönderilmelidir.
7- Eserlerle birlikte katılımcılar adını, soyadını, posta adresini, e-posta adresini, telefon numarasını, kısa özgeçmişini ve fotoğrafını Word dosyası olarak ekte göndermelidir.
8- Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler bir albümde toplanıp ilgili albümde yer alan yarışmacıya gönderilecektir. Ayrıca yarışma sergisi çok sayıda şehirde açılacaktır.
9- Ödüller: Aynı değere sahip üç ödüldür. Ayrıca bir mansiyon ile HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu’nun vereceği Özel Ödül mevcuttur.
Kazanan yarışmacıya:
Sanat Ödülü Plaketi + Adnan Yücel Şiir Kitapları Seti.
Sokak Ödülü Plaketi + Adnan Yücel Şiir Kitapları Seti.
Gezi Ödülü Plaketi + Adnan Yücel Şiir Kitapları Seti
Mansiyon Ödülü Plaketi + Adnan Yücel Şiir Kitapları Seti
HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu Özel Ödülü Plaketi + Adnan Yücel şiir kitapları seti
17 yaş altı her çizer doğrudan sergiye katılmaya hak kazanır, kendilerine bir sertifika ile bir Adnan Yücel Kitabı verilir.
10- Seçici kurul:
1- Canol Kocagöz (Karikatürcü)
2- Atay Sözer (Karikatürcü)
3- Coşkun Göle (Karikatürcü)
4- Aslı Alpar (Karikatürcü)
5- Emre Yılmaz (Karikatürcü)
6- Asuman Küçükkantarcılar (Karikatürcü)
7- Atilla Atala (Karikatürcü)
8- C.Hakkı Zariç (Şair) TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI temsilcisi
9- Adnan Yücel 3. Edebiyat ve Sanat Festival komitesinden bir temsilci
11- Yarışmaya düzenleyen kurum, Adnan Yücel Edebiyat ve Sanat Derneği ile Homur Mizah ve Karikatür Grubu bu karikatürleri, eser sahibinin ismini belirterek çeşitli mecralarda (süreli yayınlar, broşür, sergi, afiş, takvim vb.) kullanma hakkına sahip olduğu gibi arşivinde saklı tutacaktır. Eseri yayımlanan sanatçıya, ilgili yayından gönderilecektir. Sanatçı Fikir ve Sanat Eserlerinden doğan haklarını yarışmaya devreder. Yarışmaya katılan eserler ve kopyaları sanatçının izni olmadan hiçbir şekilde satılmayacaktır.
12- Son gönderim Tarihi: 1 Eylül 2014
Değerlendirme Tarihi : 13 Eylül 2014
Sonuçların açıklanması: 15 Eylül 2014
Son İtiraz tarihi: 25 Eylül 2014
Ödül töreni ve sergi: 4 Ekim 2014‘de İstanbul’da sonrasında çeşitli illerde.
Ödül kazananlar ödül törenine çağrılacaktır.
13- Katılımcılar, tüm katılım şartlarını kabul ederek yarışmaya katılmaktadır.
ADNAN YÜCEL EDEBİYAT ve SANAT DERNEĞİ – HOMUR MİZAH ve KARİKATÜR GRUBU

Obur Mizah Karikatür Sitesi
Obur Mizah Cartoon Website
www.oburmizah.com
ileti: oburmizah_ 28 Ağustos 2014 _01:10

**

Prof.Dr.Nusret H.Fişek
100.Doğum Yılı Anısına
“HERKESE SAĞLIK” KARİKATÜR YARIŞMASI


Yarışmanın Konusu ve Amacı :

Yarışmanın konusu “herkese sağlık”tır. Amacı; sağlığın bir insan hakkı olduğunu, topluma bir kez de çizgilerle anımsatmaktır.

Yarışmaya Katılım :

·         Yarışmaya tüm profesyonel ve amatör karikatürcüler, HERKESE SAĞLIK üzerine çizecekleri karikatürle katılabilirler.
·         Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarında istenilen teknikle, siyah beyaz, renkli olarak çizilebilir.
·         Karikatürcüler, en çok üç orijinal karikatürle yarışmaya katılabilirler.
·         Yarışmacılar karikatürlerin arkasına ad-soyadlarını, telefonlarını, adreslerini ve e-posta adreslerini yazmalıdırlar.
·         Yarışmacılar, karikatürlerini, en geç 3 Ekim 2014 tarihine kadar “Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı – Selanik Cad. Ali Taha Apt. 52/4 Kızılay 06650 Ankara” adresine göndermelidirler.
·         Yarışmada tek BÜYÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL ve kuruluşların plaketleridir. Ödül alan karikatür sanatçısı, 3 Kasım 2014'de Ankara'da açılacak sergiye davet edilerek sergi açılışında ödülünü alacaktır.
·         Seçici Kurul tarafından seçilip, karikatürleri katalogda yer alan karikatürcülere katalog ve katılım belgeleri gönderilecektir.
·         Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basım yayın hakkı Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı'nın olacaktır.
·         Yarışma Sonuçları, en geç 8 Ekim 2014 tarihinde www.fisek.org.tr  internet sayfalarında ve basında yayınlanacaktır.


HERKESE SAĞLIK NE DEMEKTİR ?

             Bu yıl 100.Doğum Yılını kutladığımız, halk sağlığı önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek'i anarken., onun ne için savaştığını da anımsatmak istiyoruz. Parası olan için değil, insan oldukları için “herkese” sağlık onun temel hedeflydi.  Bir başka temel hedef de koruyucu sağlık hizmetleriydi.  Yani; insanların insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması; sağlıklı kalmaları için uğraş verilmeliydi. Eğer başarı sağlanamazsa, tedavi edici hekimliğe başvurulmalıydı. Bunun için yurdun en uzak köşesine kadar götürülen, sevecen, parasız ve nitelikl bir ekip hizmeti verilmeliydl. PROF.DR.NUSRET H.FİŞEK KİMDİR ?

(21 Kasım 1914 – 3 Kasım 1990)
* Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen komutanlarından Tümgeneral Hayrullah Fişek’in oğludur.
* 1933 Üniversite Reformu’nun mezun ettiği ilk kuşaktan olan Prof.Dr.Nusret H. Fişek, bu ilerici yaklaşımı, bütün yaşamı boyunca korumuştur. Tüm insanların sağlık hakkı için savaşım vermiştir.
* Tüm yaşamını, gücünü, bilgisini ve olanaklarını paylaşmaya; herkese sağlık hizmetinin ulaştırılması için savaşmaya adamıştır.
* Her dönem, sağlıklı yaşam için nerede bir hizmet gereksinmesi varsa oraya koşmuştur. Onun için de, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı ve Kontrol Laboratuvarı Şefliği’nden, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Üniversite Öğretim Üyeliğinden, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı’na kadar bir çok yerde çalışmıştır.
* Savaşımındaki önemli köşetaşlarından ikisi “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile “Nüfus Planlaması Kanunu”nun çıkarılmasıdır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı dönemindeki bu kalıcı yapıtlarını, Üniversite’de de Toplum Hekimliği ve Nüfus Etüdleri Enstitülerini kurarak bütünlemiştir.
* Çalışmaları yalnızca ülkesinde değil, uluslararası bilim çevrelerinde de yankı yapmıştır. Bir çok uluslararası kuruluşta görev almış, ödüller ve onur belgeleri kazanmıştır.
* Prof.Dr.Nusret H. Fişek, demokrat bir insandı. Bunu yaşamının en olgun dönemini ve tüm deneyimlerini, bir toplum örgütü için kullanarak kanıtladı. Kendi savaşım çizgisi ile Türk Tabipleri Birliği’ninkileri ustaca kaynaştırdı. Türk Tabipleri Birliği’nin saygınlığını, etkinliğini geliştirildi; kurumsallaşması için uğraştı.
* Barışçı bir kişiliğe sahipti. Hem kendisiyle barışıktı; hem de insanların birbirine hoşgörüyle, saygıyla, sevgiyle yaklaştığı, sömürüsüz bir yaşam biçimi görmek istiyordu.
* Ona göre hekimlerin meslek ahlak kuralları, insan hakları uğraşından soyutlanamazdı; birlikte yoğrulmuşlardı.
* O sağlıkçılar için başöğretmendi. Toplum içinse, Uğur Mumcu‘nun deyimiyle “kalpaksız kuvayı milliyeci”.
Obur Mizah Karikatür Sitesi
Obur Mizah Cartoon Website
www.oburmizah.com

ileti:oburmizah_27 Ağustos 2014 _13:35

Hiç yorum yok: